Samurai Princess (2009)

Director : Kengo Kaji
Genre : Action, Horror
Cast : Yû Aiba, Takeshi Ayabe, Terri Doty as Female Monster, Miki Hirase, Mitsuru Karahashi, Asuka Kataoka, Aino Kishi, Mihiro, Dai Mizuno, Mao Shiina, Kentarô Shimazu, Eri Shinmoto, Sarasa Tani, Yukari Tateishi
Plot : Plot not found!!
Run Time : 82 min
Country : Japan
Company : Ace Deuce Entertainment