Shin mibôjin sentô: Onnazakari munmun (2003)

Director : Minoru Kunizawa
Genre : Fantastic Action
Cast : Yukino Hara as Mihoko, Ruri Tachibana as Kaoru, Yuki as Yui, Manzô Shinra as Mitani, Hiroyuki Kawasaki as Suzuki
Run Time : 61 min
Country : Japan
Language : Japanese

Shin mibôjin sentô: Onnazakari munmun (2003)
User Vote