Tokyo Novel (2007)

Genre : Drama
Cast : Hiroko Akune as Ayumi, Shûji Kashiwabara, Machiko Kochi (as Hitomi Manaka), Tomoe Oshii, Tomoya Sato, Tatsuhiko Takimoto, Fumiko Teshima, Mizuho Teshima, Tsugumi, Naoto Yamakawa
Run Time : Japan:62 min
Filming Locations : Tokyo, Japan
Country : Japan
Language : Japanese

Tokyo Novel (2007)
User Vote