The Brutal Hopelessness of Love (2007)

Director : Takashi Ishii
Genre : Drama
Cast : Mai Kitajima as Nami Tsuchiya, Toshiyuki Nagashima as Yosuke Tsuchiya, Kanji Tsuda as Okano, Mikage as Junko Kotani, Naoto Takenaka as Katsuragi Yôzaburô Itô, Akio Jô, Shun Nakayama, Kiriko Shimizu, Tôru Shinagawa, Yoshiyuki Yamaguchi
Run Time : Japan:117 min
Country : Japan
Language : Japanese