The Allure of Tears (2011)

Director : Chun-Chun Wong
Genre : Drama
Cast : Dongyu Zhou as Gei Li Mei (as Dong Yu Zhou), Aarif Rahman as You Le, Gigi Leung as Yang Lin, Richie Ren as Ding Dake (as Richie Jen), Qiao En Chen as Xiao Cai (as Joe Chen), Shawn Dou as Chen Sheng, Dennis Chan, Lawrence Cheng, Xiang Rong, Baoer Li, Jue Yao, Xiaodan Yang
Run Time : 111 min
Country : China
Language : Mandarin