Tears of Kitty (2007)

Director : Toshiyuki Morioka
Genre : Drama
Cast : Shinji Takeda as Eiji Morioka, Nanami Fujimoto as Haruko, Ryôko Hirosue as Yuko Hidekazu Akai as Serikawa, Mai Hosho as Haruko – adult, Ryô Karato as Matsunaga, Koishi Kimi as Sakujiro, Mahiru Konno as Kazue, Mei Kurokawa as Chika, Sawa Suzuki as Kayoko, Hôsei Yamasaki as Churi
Run Time : Japan:97 min
Filming Locations : Japan
Country : Japan
Language : Japanese

Tears of Kitty (2007)
User Vote