Little Moth (2007)

Director : Tao Peng
Genre : Drama
Cast : Yuanbing Gao, Dequn Han as Guihua, Qifa Hong as Luo, Zelin Xu as Yang, Xiaorong Zeng as Zhong, Lei Zhang, Huihui Zhao as Xiao Ezi
Run Time : 99 min
Country : China
Language : Mandarin
A partners purchases an eleven-year of age dame who cannot walk, in addition to the plan of by means of her to earn wealth completed begging.

Little Moth (2007)
User Vote