Kizuna – ajiishi no aji (2010)

Director : Hideaki Kataoka
Genre : Drama
Cast : Takahiro Sato as Shota suzuki, Marie Ono, Keijirô Shiga as Genjiro Mirei Asaoka as Ritsuko, Katsuyuki Murai as Tstuya tajima, Nasubi as Goro, Tsukasa Negishi as Kaori suzuki, Emika Sagesaka as Matsuda, Tsutomu Takahashi as Hideyuki suzuki
Run Time : Japan:96 min
Country : Japan
Language : Japanese