Daikô no susume (2009)

Director : Satoshi Yamaguchi
Genre : Drama
Cast : Payton Chiba, Aya Enjôji, Miho Fujima as Kayo kimura, Kimio Fukuda, Kent Harada, Yaeko Kitada, Keiko Koike, Akira Matsuda, 73ko Morimoto, Chinan Nakahara, Hiroshi Ogasawara, Takuya Ohda, Takahiro Sato, Masayuki Sawanabe, Kôtarô Shiga, Kasumi Takahashi, Tomoaki Tatsumi, Risako Tokoro, Shinobu Torii, Mikiko Umada, Tatsuo Yamada, Takashi Yamanaka, Toshihiro Yashiba
Run Time : Japan:83 min
Country : Japan
Language : Japanese

Daikô no susume (2009)
User Vote