A Pink Safety Pin (2006)

Director : Nikos Pomonis
Genre : Drama
Cast : Dionisis Thanos as Paris, Angeliki Marathia as Amalia, Iro Papadima as Natassa, Ekavi Douma as Anna, Vasilis Efthymiou as Vasilis
Run Time : Greece:89 min
Country : Greece
Language : Greek

A Pink Safety Pin (2006)
User Vote