369 no metoshiera (2011)

Genre : Drama
Cast : Tomoya Ohgaki as Takeda Shunsuke, Yuriko Abe as Sanada(Isumi) Setsu, Yûki Hiyori as Toshiki Yoshimura, Ayumi Beppu as EMOTO Yumiko, Seiya Nakano as Tsutsui Fumio Mayumi Amano, Eriko Kimura, Kengo Matsuzaki, Natsuko Nagahama, Hidetomo Nishida
Run Time : Japan:105 min
Country : Japan
Language : Japanese

369 no metoshiera (2011)
User Vote