12 Lotus (2008)

Director : Royston Tan
Genre : Drama
Cast : Yang Amy as Getai Host, Fen Auntie as Opera Actress, The Baobei Sisters as Baobei Sisters, Gan David as Gan David, The Dreamers Band as Band in Chinese Restaurant, Min Guo as Xiao Fei Xia`s Mother, Hao Hao as Xiao Fei Xia – adult, Yi Liang Huang as Lian Hua`s Father, Toh Jaye as Old Singer, Bao En Li as Liu Lian Hua – kid, Damus Lim as Xiao Fei Xia, Karen Lim as Lim Karen, Ling Ling Liu as Liu Lian Hua (Old), Mindee Ong as Lian Hua, Yuwu Qi as Ah Long / Long 2, Loo Sam as Getai Host, Chan Sammi as Guan Yin Goddess Attendants – Opera, Chan Sandy as Guan Yin Goddess Attendants – Opera, Stefanie Sun as Guan Yin Goddess – Opera, Aaron Tan as Young Gambler / Ah Long`s Accomplice, Samantha Tan as Xiao Fei Xia`s Girlfriend, Yanbin Wang as Brother Tiger, Yann Yann Yeo as Long2`s Girlfriend, Qing Yu Zhuang as Big Boss
Plot : Plot not found!!
Run Time : 121 min
Country : Singapore
Company : 10twentyeight

12 Lotus (2008)
User Vote