The Blue Light (2003)

Director : Yukio Ninagawa
Genre : Drama, Crime, Romance
Cast : Kazunari Ninomiya as Shuuichi Kushimori, Aya Matsuura as Noriko Fukuhara, Kumiko Akiyoshi as Yuuko Kushimori, Kansai Yamamoto as Ryuji Sone, Baijaku Nakamura as Eiji Yamamoto, Anne Suzuki as Haruka Kushimori, Naomasa Musaka as Masashi Kano, Toshiaki Karasawa as Shintaro Kanzaki, Naoto Takenaka as Shishobako no Otoko Mike Han, YĆ“suke Kawamura, Koji Yamamoto as Football Player
Run Time : Japan:116 min
Country : Japan
Language : Japanese
Full synopsis »