Surprise (2002)

Director : Jin-seong Kim
Genre : Comedy, Romance
Cast : Ha-kyun Shin as Kim Jeong-woo, Yu-won Lee as Wang Ha-yeong, Min-hie Kim as Hwang Mi-ryeong, Hyeong-jin Kong as Du Hyeong, Hyo-jin Kong as In-ju, Hak-cheol Kim as Mi-ryeong`s husband Young-jin Lee, Seung-su Ryu, Dong-hwan Yeom
Run Time : 98 min
Country : South Korea
Language : Korean

Surprise (2002)
User Vote