CM Time (2012)

Director : Seiji Kubota
Genre : Comedy
Cast : Satoshi Judai, Kazuki Alex Kato, Hitomi Kuroki, Kenji Matsuda, Fuyuki Moto, Yuika Motokariya, Katsuo Nakamura, Takamasa Suga, Ranran Suzuki, Kosuke Toyohara, Ken Watanabe Directed by Seiji Kubota Tetsuyoshi Hamazaki as. executive producer Kazumasa Hara as. co-executive producer Shizue Inagaki as. executive producer Hidemasa Iwashita as. producer Hisashi Nakano as. executive producer Hirofumi Shigemura as. executive producer Takashi Sugata as. executive producer Tetsuya Tsukada as. producer Yuji Tsutani as. executive producer Original Music by Hiroshi Motokura Cinematography by Hiroshi Ito Art Direction by Aiko Tanuma Sound Department Masamitsu Nakamura as. sound Camera and Electrical Department Yasuhiro Kaneko as. gaffer Production CompaniesTriple Up Co.DistributorsTriple Up Co. (2012) (Japan) Runtime:Japan:96 min Country : Japan Language : Japanese Color : Color Company : Triple Up Co.
Run Time : Japan:96 min
Country : Japan
Language : Japanese

CM Time (2012)
User Vote