The Go Master (2006)

Director : Zhuangzhuang Tian
Genre : Biography, Drama, Romance
Cast : Chen Chang as Wu Qingyuan, Sylvia Chang as Shu Wen – Wu`s mother, Akira Emoto as Kensaku Segoe, Aki Fujî as Mrs. Segoe, Mansaku Fuwa as Matsutaro Shoriki, Yi Huang as Wu Qingying, Takayuki Inoue as Shusai Honinbo, Ayumi Ito as Kazuko Nakahara, Yoichiro Ito as Kaoru Iwamoto, Xuejian Li as Li Yutang, Keiko Matsuzaka as Fumiko Kita, Kaho Minami as Jikou Son, Takashi Nishina as Minoru Kitani, Hironobu Nomura as Yasunari Kawabata, Nao Ohmori as Utaro Hashimoto, Chiharu Uchiyama as Mrs. Kitani, Bai Qing Xin as Wu Yan, Masakane Yonekura as Sonoike Kinmochi
Plot : A Chinese mature woman becomes an authority artist of the traditional competition of Go.
Run Time : USA:104 min
Country : Japan | China
Company : Century Hero Film Investment Company

The Go Master (2006)
User Vote