Gekijôban rockman.exe: Hikari to yami no isan (2005)

Director : Takao Kato
Genre : Animation
Cast : Isshin Chiba as Barrel, Keiji Fujiwara as Eguchi Meijin, Noriko Hidaka as Ozono Mariko, Kumiko Higa as Hikari Netto, Tomoko Ishimura as Ishimura, Tomoko, Tokuyoshi Kawashima as Hikari Yuichiro, Akiko Kimura as Rockman, Kaori Mizuhashi as Matsui Meiru, Toshihiko Nakajima as Kifune Mako, Kazuhiro Nakata as Dr. Regal / Nebula Gray, Keiko Nemoto as Forte, Mamiko Noto as Kido Shuko, Yûsuke Numata as Oyama Dekao, Massaya Matsuzake Ono as Blues, Mitsuki Saiga as Ijuin Enzan, Yûji Ueda as Higure Yamitaro, Mayumi Yamaguchi as Dingo, Yuriko Yamaguchi as Manabe, Hiroki Yasumoto as Colonel, Hiro Yuuki as Laika
Run Time : 48 min
Country : Japan
Language : Japanese